لیست قیمت نو محصولات چری منتشر شد – اردیبهشت ۹۹


به منشا «رادان موتور​»،لیست قیمت نو محصولات چری شرکت مدیران خودرو ویژه اردیبهشت ماه ۹۹ منتشر شد.

لیست قیمت نو محصولات چری منتشر شد – اردیبهشت ۹۹: