الزامات ثبت‌اسم خودرو در سایت فروش خودروسازان تعیین شد


به منشا «رادان موتور​»،دستیار امور‌بازرگانی داخلی وزارت صمت در مورد تعیین تکلیف بازار خودرو گفت:«در جلسه ستاد ست بازار راهکارهای فروش و دیگر موضوعات را با همکاری شورای رقابت و شرکت حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موردبحث و بررسی قرار دادیم.» عباس قبادی افزود:« در  شرایط ثبت‌اسم برای متقاضیان  داشتن گواهینامه، سن بالای ۱۸سال، عدم ثبت‌اسم برای گرفتن خودرو در سه‌سال گذشته و… لحاظ شده است. بر این اساس هر شخص می‌تواند با کد ملی خود تکی یک‌بار نسبت به ثبت‌اسم خودرو مبادرت ورزد.»