بلندینگ اماراتی با نیروی خورشید فعالیت می‌کند  به منشا «رادان موتور»، شرکت ملی نفت امارات (انوک) اعلام کرده که بلندیگ خود را در این کانتری به‌نخستین کارخانه از این نوع که با انرژی خورشیدی فعالیت می‌کند تبدیل خواهد کرد. 
این شرکت بیش از ۳۰۰ پنل فوتوالکترونیک را در پشت‌بام سایت «FEZ» در جبل‌علی نصب کرده که حدودا ۳۰۰ مترمربع‌را دربرمی‌گیرد. انوک اظهار کرد این تابلوهای خورشیدی بیش از ۱۶۰ هزارکیلووات‌تایم درهر سال نـــــیروی برق تولید می‌کند. 
همچنین این شرکت اظهار کرده کل مصرف برق این سایت در سال ۲۰۱۹ برابر با ۱۵۶ هزار و ۷۰۰ کیلووات‌تایم بوده است. انوک اعلام کرده نیروی برق مازاد تولیدشده را به‌شبکه برق شهری دوبی و شرکت آب این شهر انتقال می‌دهد. 
طی این سال‌ها سایت مورد اشاره بیشترین سعی خود را برای کاهش مصرف انرژی و استقبال از سوخت‌های فسیلی داشت؛ اما بااین قصد نو انوک، حالا به‌غیر از به‌صفر رساندن این تاثیر، آن‌ها یکی از یاری‌کنندگان به‌سایر استفاده‌کنندگان از نیروی برق پاک هستند. از این رو می‌توان بلندینگ جبل‌علی انوک را یکی از پاک‌ترین سایت‌های امارات دانست که برای تامین انرژی مورد نیاز برای فعالیت خود به‌منابع خارجی نیاز ندارد. 
براساس اطلاعات و آمارهای سال گذشته میلادی نیرویی که انوک در این سایت تولید می‌کند، برابر با تامین برق حداقل ۷ خانه مسکونی است. 
البته برقی کردن این سایت بخشی از استراتژی پاک انوک است که تاسال ۲۰۵۰ هدفگذاری شده است. براساس این طرح تا سال ۲۰۳۰ کل مجموعه ۲۵ درصد از انــــــــرژی خودش را تامین خواهد کرد و تا سال ۲۰۵۰ این میزان به ۷۵ درصد خواهـــــد رسید. 
درحال‌حاضر برنامه انوک احداث ۹ ایستگاه خدمات نفتی است که فقط با سوخت خورشیدی فعالیت می‌کنند. الفصیل، مدیرعامل این شرکت گفت: «ما به‌دنبال فرصت‌هایی هستیم که توسعه و مشارکت خود را درپروژه‌های مختلف و احداث زیرساخت پاک برقرار می‌کند. این روند درجریان اهداف استراتژیک کانتری امارات‌متحده است که درنظر دارد از ترکیب متنوع‌تری از منابع انرژی استفاده کند.»