خودرو سوزوکی گرندویتارا دارم و مدتی است حس می‌کنم از قسمت جلو خودرو و چرخ‌ها صدایی غیرعادی به‌گوش می‌رسد؛ مشکل چیست؟


به منشا «رادان موتور»،ابتدا باید گفت عیب‌یابی از راه دور صحیح نیست و نیاز به‌بررسی بیشتر است. این مشکل معمولا زمانی رخ می‌دهد که مالک خودرو با آن به‌آفرود رفته یا رانندگی غیراصولی داشته است. 
صدای غیرعادی از قسمت جلو خودرو ممکن است به‌دلیل ایراد در قطعات مکانیکی، تعلیق و دوار باشد. به‌بیان دیگر این مشکل دو علت اساسی دارد. نخست‌اینکه صدای غیرعادی از چرخ می‌تواند ناشی از وارد آمدن ضربه روی لاستیک و عدم‌عملکرد صحیح یاری‌فنر جلو 
خودرو باشد. 
دوم‌اینکه صدای غیرعادی از قسمت جلو خودرو می‌تواند به‌دلیل خرابی سیبک یا اتصالات فرمان، خرابی لاستیک سرکمک‌ فنر، ساییده شدن بوش‌طبق، شکستگی بلبرینگ چرخ و فنرلول باشد. درصورت تولید هرگونه صدای نامتعارف، بی‌تعلل برای ‌بررسی و تعمیر خودرو به‌نمایندگی مربوطه آن مراجعه کنید؛ زیرا افزایش ارتعاش در خودرو منجربه‌افزایش استهلاک آن می‌شود.