طرح تبدیل قراردادهای هاوال H2 به خودرو مزدا۳


به منشا «رادان موتور​»،بهمن موتور طرح تبدیل خودروی هاوال  H2 به سایر محصولات را تا تاریخ ۹۹/۰۳/۳۱ تمدید کرد.

در پی بد عهدی شرکای تجاری و عدم تمدید تولید خودروی هاوال H2 به واسطه ی شرایط مسدود های ظالمانه، شرکت بهمن موتور طی طرح های متفاوت اقدام به راه نمودن خودروی جایگزین کرده است.

با توجه به درخواست مجدد مشتریان و عدم امکان راه نمودن خودرو هاوال به دلیل قطع همکاری شریک تجاری در تامین قطعات، شرایط تبدیل تعهدات هاوال به سایر خودروها در اطلاعیه ای از سوی شرکت بهمن موتور صادر و اعلام شده است:

شرایط این بخشنامه صرفا به دلیل بروز محدودیت های تولید این محصول تعریف شده و بنا به اختیار و درخواست مشتریان قابل اقدام است. لذا مشتریان تیم بهمن جهت تبدیل خودروی هاوال H2 می توانند علاوه بر نمایندگی های محل ثبت اسم، به شرکت فروش شرکت بهمن موتور نیز مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است با توجه به محدودیت در موجودی محصولات قابل جایگزین، این شرایط تا تاریخ ۹۹/۰۳/۳۱ و یا اعلام تکمیل ظرفیت برقرار است و هرگونه پرداخت وجه و درخواست تبدیل پس از اعلام اتمام، مورد پذیرش نخواهد بود.