کولر و استهلاک کمتر – رادان موتور


به منشا «رادان موتور»، یکی از سوالات مهم و دغدغه اصلی مالکان خودروها درفصل گرما مربوط به‌روشن کردن سیستم تهویه‌مطبوع و یافتن راهی برای کاهش استهلاک است. هرچند نمی‌توان منکر این نکته بود که روشن کردن سیستم تهویه ضریب استهلاک را در خودرو افزایش می‌دهد، اما روش صحیح استفاده از این سیستم برای کاهش یا پیشگیری از استهلاک چیست؟ بارها توصیه شده اگر قصد روشن کردن سیستم تهویه‌مطبوع (کولر) را دارید، در زمان حرکت با اسپید بالا اقدام به‌این کار نکنید. زیرا در خودروها نیروی مورد نیاز برای راه‌اندازی این سیستم از تمایل‌لنگ پیشرانه گرفتن می‌شود و با روشن شدن سیستم کولر فشار مضاعفی به‌تمایل‌لنگ وارد شده و سبب افزایش استهلاک در این قطعه می‌شود. 
بنابراین نیاز است برای روشن کردن کولر، خودرو در حالت سکون باشد تا از افزایش استهلاک درمیل‌لنگ و به‌تبع آن استهلاک پیشرانه پیشگیری شود. گاهی ممکن است دراثر پایین بودن کیفیت روغن یا کاهش عمرمفید تمایل‌لنگ، با روشن کردن سیستم تهویه زمینه لازم برای خرابی یا گیرپاژ کردن آن فراهم شود.