اخطار برای سرویس – رادان موتور


به منشا «رادان موتور»،یکی از مواردی که بیشتر مالکان خودروها به آن حساسیت دارند، روشن شدن چراغ‌اخطار با نشانه آچار در پشت‌پنل است. خودروسازان برای یادآوری به‌مالکان خودروها درخصوص بررسی وضعیت خودرو یا انجام سرویس‌های دوره‌ای، به‌طور پیش‌فرض حالتی را برای خودرو تعریف کرده‌اند که با گذشت مدت‌زمان مشخص از کارکرد خودرو، برای کاهش استهلاک و افزایش عمرمفید آن، این چراغ‌اخطار روشن خواهد شد. اما سوالی که درچنین مواقعی مطرح می‌شود، این است که چگونه آن را خاموش کنیم؟ 
نخست اینکه با نگه‌داشتن کلید ریسِت یا راه‌اندازی مجدد به‌مدت ۵ تا ۱۵ ثانیه در پنل خودرو در زمان بازبودن سوئیچ می‌توان این اخطار را خاموش کرد. 
البته گاهی ممکن است این چراغ به‌رغم انجام این مورد نیز خاموش نشود و دراین صورت باید به‌نمایندگی مربوطه خودرو مراجعه کنید تا این چراغ به‌یاری دستگاه خاموش شود. البته در برخی از خودروهای نو این چراغ به‌وسیله گزینه ریسِت در بخش تنظیمات خاموش می‌شود.