اگر در خودرو تسمه دینام بیرون بزند، مشکل چیست؟


به منشا «رادان موتور»،این عیب در خودرو به‌دلیل ضعف طراحی و کیفیت پولی و تسمه به‌وجود می‌آید و اگر تسمه بی‌کیفیت باشد یا دچار نخ‌زدگی و ترک شده باشد، معمولا در درازمدت با دَوَران بالا بیرون می‌زند. 
گاهی نیز ممکن است به‌دلیل عدم‌مونتاژ صحیح تسمه این حالت رخ دهد. همچنین اگر پولی‌ها دچار تابیدگی یا پایه‌های نگه‌دارنده آلترناتور و پمپ هیدرولیک دچار مشکل شده باشد، این حالت در خودرو رخ خواهد داد. درصورت بروز چنین‌مشکلی برای تعمیر صرفا به‌نمایندگی مربوطه خودرو مراجعه کنید.