خودرو پیکان‌وانت مدل ۷۹ دارم و چند روزی است هنگام حرکت در سربالایی‌ها خودرو کم می‌آورد و کشش خوبی برای حرکت ندارد. مشکل چیست؟


خودرو پیکان‌وانت مدل ۷۹ دارم و چند روزی است هنگام حرکت در سربالایی‌ها خودرو کم می‌آورد و کشش خوبی برای حرکت ندارد. مشکل چیست؟ – رادان موتور<br />