گیربکس‌های اتوماتیک درچه‌حالتی روی گزینه اضطراری قرار می‌گیرند و دلیل آن چیست؟


به منشا «رادان موتور»،ابتدا باید گفت گیربکس اتوماتیک نیز ممکن است مانند هر قطعه دیگر با مشکلات و خرابی‌هایی مواجه شود. گاهی ممکن است ایراد به‌وجودآمده در گیربکس از نوع الکتریکی یا هیدرولیکی به‌صورت جزئی باشد. در این صورت باید خودرو مسیری را تا رسیدن به‌تعمیرگاه یا نمایندگی بپیماید. از این رو مهندسان حالت پیش‌فرضی را برای واحد کنترل الکترونیکی گیربکس تعریف کرده‌اند که خودرو تا مقصد حرکت کند. این حالت را بانام حالت اضطراری می‌شناسند که معمولا درصورت نشت یا کمبود روغن، خطای الکتریکی یا نرم‌افزاری، افزایش بیش از حد دما، خرابی شیرهای برقی یا خیس و معیوب شدن اتصالات الکتریکی رخ می‌دهد.